Dikkat!

Giriş yaptıktan sonra Türk Hava Yolları’nın direkt satış kanallarından yapılan satışlara ilişkin mali e-biletinizi görüntüleyebilir, mali e-bilet üzerindeki mükellef bilgilerini güncelleyebilirsiniz. 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğ uyarınca bu biletler mali olarak geçerli bir belge olarak kabul edilmektedir. Mali e-bilet çıktılarının ayrıca kaşelenip imzalanmasına gerek bulunmamaktadır.

Biletinizi bir acenteden satın aldıysanız lütfen faturanızı almak için acenteye başvurunuz.

Mali e-biletler her bir yolcu için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Bir rezervasyonda birden fazla yolcu olması halinde her bir yolcu için ayrı mali e-bilet oluşturulmaktadır. Aynı rezervasyondaki mali e-biletler için farklı mükellef bilgilerinin girilmesi mümkündür.

Düzenlenecek olan mali e-bilet, bulunduğunuz ülke mevzuatı uyarınca fatura yerine geçmiyorsa, lütfen bulunduğunuz ülkedeki satış ofisimize başvurun.

;